Evidenční list hlásného profilu č.67 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OleškaStanice:Bělá
Kraj:Liberecký krajORP:SemilyObec:Bělá
Provozovatel stanice:OÚ Bělá u Libštátu
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:16.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-045
Plocha povodí:109,58[km2]Zeměpisné souřadnice:152645 v.d.   503207 s.š.
Nula vodočtu:374,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:64,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost170celý tok
Pohotovost190Kritické místo:
Ohrožení210
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,19[m3s-1][m3s-1]17,240,753,689,7108
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 - 3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most u pily Rečkov, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
67[ Generováno : 22.10.2020 ]