Evidenční list hlásného profilu č.68 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KameniceStanice:Josefův Důl (Povodí)
Kraj:Liberecký krajORP:Jablonec nad NisouObec:Josefův Důl
Provozovatel stanice:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:30.15[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-060
Plocha povodí:20,50[km2]Zeměpisné souřadnice:151147 v.d.   504733 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:9,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost100Kamenice po ústí Desné
Pohotovost125Kritické místo:
Ohrožení150
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,616[m3s-1][m3s-1]15,337,950,687,1106
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
Povodí Labe - obsluha VD Josefův Důl II.4x denně
 III.min 3x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
ca 150 m pod hrází, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
68[ Generováno : 25.08.2019 ]