Evidenční list hlásného profilu č.72 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MohelkaStanice:Hodkovice nad Mohelkou
Kraj:Liberecký krajORP:LiberecObec:Hodkovice nad Mohelkou
Provozovatel stanice:MěÚ Hodkovice nad Mohelkou
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:29.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-02-034
Plocha povodí:35,39[km2]Zeměpisné souřadnice:150559 v.d.   503938 s.š.
Nula vodočtu:351,03[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:20,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost80celý tok
Pohotovost100Kritické místo:
Ohrožení120
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,574[m3s-1][m3s-1]7,81721,834,841,2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.min 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nad ČOV, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
72[ Generováno : 22.10.2020 ]