Evidenční list hlásného profilu č.81 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:Český Krumlov
Kraj:Jihočeský krajORP:Český KrumlovObec:Český Krumlov
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:285.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-01-158
Plocha povodí:1339,22[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3181645 v.d.   48.815147 s.š.
Nula vodočtu:204,54[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:4,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost18570Český Krumlov - Zlatá Koruna
Pohotovost20089Kritické místo:
Ohrožení220115
Průměrný roční stav:122[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:16,8[m3s-1][m3s-1]89183238402489
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na pravém břehu, v zahrádkářské kolonii nad kempem
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
81[ Generováno : 29.09.2020 ]