Evidenční list hlásného profilu č.9 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚpaStanice:Horní Maršov
Kraj:Královéhradecký krajORP:TrutnovObec:Horní Maršov
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:64.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-02-009
Plocha povodí:81,99[km2]Zeměpisné souřadnice:15.8202406 v.d.   50.6604563 s.š.
Nula vodočtu:570,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:15,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11031horní tok po Horní Staré Město
Pohotovost13040Kritické místo:
Ohrožení16054,3Mladé Buky
Průměrný roční stav:35[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,58[m3s-1][m3s-1]26,763,684141171
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Horní Maršov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Trutnov
KrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
MěÚ Svoboda nad Úpou
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28514.08.1948
25912.07.1937
25907.07.1997
19707.08.2006
16902.06.2013
  
  
  
[cm]XII. - IV.
25813.01.1948
  
  
  
  
  
  
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
pod mostem v blízkosti OÚ, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
9[ Generováno : 30.10.2020 ]