Evidenční list hlásného profilu č.135 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KocábaStanice:Daleké Dušníky
Kraj:Středočeský krajORP:DobříšObec:Daleké Dušníky
Provozovatel stanice:OÚ Daleké Dušníky
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:34.45[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-092
Plocha povodí:54,84[km2]Zeměpisné souřadnice:141056 v.d.   494353 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:17,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost80Daleké Dušníky - Štěchovice
Pohotovost110Kritické místo:
Ohrožení140Nový Knín
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,168[m3s-1][m3s-1]512,817,230,437,5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most na Druhlice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
135[ Generováno : 22.10.2020 ]