Evidenční list hlásného profilu č.149 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TrnavaStanice:Hořepník
Kraj:VysočinaORP:PelhřimovObec:Hořepník
Provozovatel stanice:OÚ Hořepník
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:20.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-060
Plocha povodí:260,11[km2]Zeměpisné souřadnice:150631 v.d.   493047 s.š.
Nula vodočtu:443,81[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:76,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost160od Hořepníku ke vzdutí VD Trnávka
Pohotovost215Kritické místo:
Ohrožení240Hořepník, Červená Řečice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,6[m3s-1][m3s-1]20,944,356,488,3104
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
OÚ Hořepník II.2x denně
 III.3x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Pelhřimov
HZS Pelhřimov565301511, 566301511
OÚ Červená Řečice565398101
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
149[ Generováno : 24.10.2020 ]