Evidenční list hlásného profilu č.1 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Špindlerův Mlýn
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Špindlerův Mlýn
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:1084.79[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-005
Plocha povodí:53,06[km2]Zeměpisné souřadnice:15.5986591 v.d.   50.7231493 s.š.
Nula vodočtu:691,95[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:0,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost16519,3horní tok po VD Labská
Pohotovost20037Kritické místo:
Ohrožení22049,6Špindlerův Mlýn - pod hotelem Hradec
Průměrný roční stav:108[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,43[m3s-1][m3s-1]33,97088,4137160
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Labe - obsluha VD Labská II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Špindlerův Mlýn
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
33419.07.1997
32807.08.2006
30007.07.1997
27721.07.2001
23710.10.1997
23324.06.2009
21301.09.1995
20606.09.2007
[cm]XII. - IV.
19722.04.1995
19218.01.2007
18925.02.1997
18714.12.2003
18507.12.2007
  
  
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
v jižní části obce za garážemi, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
1[ Generováno : 24.10.2020 ]