Evidenční list hlásného profilu č.108 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Černovický potokStanice:Tučapy
Kraj:Jihočeský krajORP:SoběslavObec:Tučapy
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:13.35[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-035
Plocha povodí:101,97[km2]Zeměpisné souřadnice:14.8021863 v.d.   49.2915658 s.š.
Nula vodočtu:401,11[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:74,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1407,5Tučapy - ústí do Lužnice
Pohotovost1609,9Kritické místo:
Ohrožení18012,6
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,8[m3s-1][m3s-1]1227345565
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Tučapy II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
HZS Jihočeského kraje, ÚO Tábor38125221-3, 381411270, 725035502MěÚ Soběslav
OÚ Sedlečko u Soběslavě381522332, 725031472
RPP ČHMÚ České Budějovice386460721, 386460383VHD Povodí Vltavy České Budějovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 200 m od silničního mostu na trase Tučapy - Dírná, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
108[ Generováno : 24.10.2020 ]