Evidenční list hlásného profilu č.110 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SmutnáStanice:Rataje
Kraj:Jihočeský krajORP:TáborObec:Rataje
Provozovatel stanice:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:14.25[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-109
Plocha povodí:218,33[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4501212 v.d.   49.350392 s.š.
Nula vodočtu:388,75[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:88,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost17010,6Rataje - ústí do Lužnice
Pohotovost21017,9Kritické místo:
Ohrožení25032,4
Průměrný roční stav:83[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,08[m3s-1][m3s-1]214662108132
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
40113.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
21921.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v Ratajích, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
110[ Generováno : 25.11.2020 ]