Evidenční list hlásného profilu č.134 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:VD Slapy
Kraj:Středočeský krajORP:ČernošiceObec:Štěchovice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:91.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-081
Plocha povodí:12956,80[km2]Zeměpisné souřadnice:14.2611 v.d.   49.4926 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:46,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost310VD Slapy - VD Vrané
Pohotovost650Kritické místo:
Ohrožení1000Štěchovice, Davle, Měchenice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:83,5[m3s-1][m3s-1]4891010127019502290
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
67016.05.1996
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
odtok z VD Slapy
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
134[ Generováno : 20.10.2020 ]