Evidenční list hlásného profilu č.139 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ŠlapankaStanice:Věžnička
Kraj:VysočinaORP:JihlavaObec:Věžnička
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:24.55[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-044
Plocha povodí:25,32[km2]Zeměpisné souřadnice:154221 v.d.   492741 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:9,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost90od Věžničky - soutok se Zlatým potokem
Pohotovost110Kritické místo:
Ohrožení130Polná, Věžnice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,17[m3s-1][m3s-1]7,312,715,221,224
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Věžnička II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Polná567212102, 602794288MěÚ Havlíčkův Brod
Magistrát města Jihlavy567167142, 567303651, 567221027, 603869596
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 50 m pod mostem přes Šlapanku, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
139[ Generováno : 22.10.2020 ]