Evidenční list hlásného profilu č.159 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SázavaStanice:Nespeky
Kraj:Středočeský krajORP:BenešovObec:Nespeky
Provozovatel stanice:ČHMÚ PrahaPředpovědní profil ČHMÚPP*
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:27.15[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-155
Plocha povodí:4038,65[km2]Zeměpisné souřadnice:14.6499538 v.d.   49.8595954 s.š.
Nula vodočtu:259,40[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost23093,8Poříčí nad Sázavou - ústí do Vltavy
Pohotovost300153Kritické místo:
Ohrožení380230Poříčí nad Sázavou Nespeky, Pikovice
Průměrný roční stav:92[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:19,4[m3s-1][m3s-1]159319398604702
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
47315.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
ca 750 m pod pevným jezem v Nespekách, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
159[ Generováno : 25.11.2020 ]