Evidenční list hlásného profilu č.162 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MžeStanice:Kočov
Kraj:Plzeňský krajORP:TachovObec:Kočov
Provozovatel stanice:OÚ Kočov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-0280-0-00-00
Plocha povodí:274,78[km2]Zeměpisné souřadnice:124423 v.d.   494816 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:15,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost120Kočov - Stříbro
Pohotovost140Kritické místo:
Ohrožení160obce na úseku toku
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,2[m3s-1][m3s-1]10,730,142,179,6100
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Kočov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Tachov374705111, 374705248, 725042596, fax 374705226KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Svojšín374693112, 606541529MěÚ Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v Kočově, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
162[ Generováno : 20.10.2020 ]