Evidenční list hlásného profilu č.19 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Divoká OrliceStanice:Kostelec nad Orlicí
Kraj:Královéhradecký krajORP:Kostelec nad OrlicíObec:Kostelec nad Orlicí
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:47.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-01-050
Plocha povodí:488,12[km2]Zeměpisné souřadnice:16.1953555 v.d.   50.1204882 s.š.
Nula vodočtu:265,57[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:60,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost18059ústí Zdobnice - soutok s Tichou Orlicí
Pohotovost230107Kritické místo:
Ohrožení280157Kostelec - jez, Čestice, Lípa
Průměrný roční stav:37[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:8,04[m3s-1][m3s-1]53,7109141233282
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Kostelec nad Orlicí II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Častolovice
Magistrát města Hradce Králové
OÚ Doudleby nad OrlicíRPP ČHMÚ Hradec Králové
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30008.07.1997
22022.07.2011
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
32610.03.2000
25431.03.2006
24413.02.2002
21319.03.2005
21007.12.2007
20727.03.2010
  
  
Popis umístění profilu :
asi 650 m pod mostem silnice na Kosteleckou Lhotu, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
19[ Generováno : 30.10.2020 ]