Evidenční list hlásného profilu č.206 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LoděniceStanice:Dolní Bezděkov
Kraj:Středočeský krajORP:KladnoObec:Bratronice
Provozovatel stanice:OÚ Bratronice
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:28.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-05-017
Plocha povodí:154,70[km2]Zeměpisné souřadnice:140213 v.d.   500443 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:57,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost00Dolní Bezděkov - Loděnice
Pohotovost00Kritické místo:
Ohrožení00Dolní Bezděkov, Loděnice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,32[m3s-1][m3s-1]12,324,630,746,454
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
206[ Generováno : 22.10.2020 ]