Evidenční list hlásného profilu č.21 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KněžnáStanice:Rychnov nad Kněžnou
Kraj:Královéhradecký krajORP:Rychnov nad KněžnouObec:Rychnov nad Kněžnou
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:8.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-01-077
Plocha povodí:75,35[km2]Zeměpisné souřadnice:16.2757971 v.d.   50.1544087 s.š.
Nula vodočtu:302,96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:80,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1006,99celý tok
Pohotovost13011,6Kritické místo:
Ohrožení16016,9Rychnov nad Kněžnou
Průměrný roční stav:21[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,903[m3s-1][m3s-1]9,223,832,256,969,8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Rychnov nad Kněžnou II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Synkov
OÚ Častolovice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20108.07.1997
16523.05.2005
14301.09.1995
12323.07.1998
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
18531.03.2006
17009.03.2000
13929.01.2002
12103.01.2003
11419.03.2005
10825.02.1997
10030.01.1995
  
Popis umístění profilu :
80 m pod silničním a železničním mostem v blízkosti hřbitova, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
21[ Generováno : 30.10.2020 ]