Evidenční list hlásného profilu č.219 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OdravaStanice:VD Jesenice
Kraj:Karlovarský krajORP:ChebObec:Odrava
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:2.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-066
Plocha povodí:406,50[km2]Zeměpisné souřadnice:122838 v.d.   500524 s.š.
Nula vodočtu:420,60[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:82,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost13015,2státní hranice - ústí do Ohře
Pohotovost14017,3Kritické místo:
Ohrožení17024,2
Průměrný roční stav:69[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,58[m3s-1][m3s-1]21,550,967113136
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Cheb774139103MěÚ Sokolov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24810.07.1954
22804.08.1955
17007.06.1984
14109.05.1978
13902.07.1975
13628.07.1981
  
  
[cm]XII. - IV.
22815.02.1957
22601.04.1952
21010.03.1956
14712.04.1987
13205.01.1982
13222.12.1993
12731.03.1988
12201.03.1990
Popis umístění profilu :
pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
219[ Generováno : 20.02.2019 ]