Evidenční list hlásného profilu č.231 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OhřeStanice:Klášterec nad Ohří
Kraj:Ústecký krajORP:KadaňObec:Klášterec nad Ohří
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:133.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-104
Plocha povodí:3365,00[km2]Zeměpisné souřadnice:131056 v.d.   502301 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:61,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost180ústí Bystřice - VD Nechranice
Pohotovost350Kritické místo:
Ohrožení500
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:29[m3s-1][m3s-1]193361450640734
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
 II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Kadaň474319553, 602442349
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
HZS Kadaň474343104, 606486325
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na jezu v Klášterci, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
231[ Generováno : 16.07.2020 ]