Evidenční list hlásného profilu č.241 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Jílovský potokStanice:Libouchec
Kraj:Ústecký krajORP:Ústí nad LabemObec:Libouchec
Provozovatel stanice:OÚ Libouchec
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:14.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-02-026
Plocha povodí:13,00[km2]Zeměpisné souřadnice:140227 v.d.   504522 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:16,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost100celý tok
Pohotovost140Kritické místo:
Ohrožení170
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,1[m3s-1][m3s-1]2,69,815,434,547
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Libouchec II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most u autobusové stanice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
241[ Generováno : 30.10.2020 ]