Evidenční list hlásného profilu č.243 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Panenský potokStanice:Jablonné v Podještědí
Kraj:Liberecký krajORP:LiberecObec:Jablonné v Podještědí
Provozovatel stanice:MěÚ Jablonné v Podještědí
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:16.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-03-017
Plocha povodí:50,40[km2]Zeměpisné souřadnice:14.7599922 v.d.   50.7619894 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:38,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost
Pohotovost140Kritické místo:
Ohrožení180
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,5[m3s-1][m3s-1]4,110122231
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
243[ Generováno : 22.10.2020 ]