Evidenční list hlásného profilu č.246 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:PloučniceStanice:Česká Lípa
Kraj:Liberecký krajORP:Česká LípaObec:Česká Lípa
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:36.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-03-054
Plocha povodí:623,94[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5368924 v.d.   50.6829051 s.š.
Nula vodočtu:244,31[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:52,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost7027ústí Svitávky - ústí Robečského potoka
Pohotovost9036,8Kritické místo:
Ohrožení11046,7
Průměrný roční stav:30[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4,9[m3s-1][m3s-1]26,361,180133159
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23608.08.2010
19519.07.1981
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
13011.03.2000
12828.01.1953
11015.01.2011
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostku v centru města, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
246[ Generováno : 20.10.2020 ]