Evidenční list hlásného profilu č.258 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Lužická NisaStanice:Bílý Kostel nad Nisou
Kraj:Liberecký krajORP:LiberecObec:Bílý Kostel nad Nisou
Provozovatel stanice:OÚ Bílý Kostel nad Nisou
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:12.00[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-07-035
Plocha povodí:299,00[km2]Zeměpisné souřadnice:145505 v.d.   504933 s.š.
Nula vodočtu:273,34[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:80,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost150Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou
Pohotovost180Kritické místo:
Ohrožení200
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4,9[m3s-1][m3s-1]38101137246305
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
most u odbočky na Hrádek, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
258[ Generováno : 22.10.2020 ]