Evidenční list hlásného profilu č.357 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Dyje (Thaya)Stanice:Raabs
Kraj:ORP:Obec:
Provozovatel stanice:Úřad dolnorakouské zemské vlády v St.Poltenu
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:235.30[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-001
Plocha povodí:1405,80[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4877451 v.d.   48.8484906 s.š.
Nula vodočtu:395,46[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:10,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost26049Raabs - státní hranice
Pohotovost351103Kritické místo:
Ohrožení410152
Průměrný roční stav:149[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:7,46[m3s-1][m3s-1]90160199300360
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
64830.06.2006
60413.08.2002
51408.08.2002
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
57829.03.2006
49831.01.1982
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
200 m pod soutokem s Mor. Dyjí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
357[ Generováno : 22.10.2020 ]