Evidenční list hlásného profilu č.54 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:CidlinaStanice:Chlumec nad Cidlinou
Kraj:Královéhradecký krajORP:Hradec KrálovéObec:Chlumec nad Cidlinou
Provozovatel stanice:MěÚ Chlumec nad Cidlinou
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:28.65[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-04-001
Plocha povodí:1025,48[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4649318 v.d.   50.1487414 s.š.
Nula vodočtu:212,96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:87,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost120ústí Bystřice - Žehuňský rybník
Pohotovost150Kritické místo:
Ohrožení180
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5,09[m3s-1][m3s-1]46,293,2117178207
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Chlumec nad Cidlinou II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Hradce KrálovéKrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Žiželice
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostu do Kladrub, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
54[ Generováno : 30.10.2020 ]