Evidenční list hlásného profilu č.6 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Pilníkovský potokStanice:Pilníkov - most
Kraj:Královéhradecký krajORP:TrutnovObec:Pilníkov
Provozovatel stanice:OÚ Pilníkov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:6.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-048
Plocha povodí:84,36[km2]Zeměpisné souřadnice:154843 v.d.   503152 s.š.
Nula vodočtu:348,92[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:79,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost90celý tok
Pohotovost120Kritické místo:
Ohrožení150pod soutokem s Volanovským potokem
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,749[m3s-1][m3s-1]10,325,333,757,569,7
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Pilníkov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ TrutnovKrÚ Královéhradeckého kraje
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
OÚ Chotěvice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem Pilníkov - Chotěvice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
6[ Generováno : 22.10.2020 ]