Evidenční list hlásného profilu č.64 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JizeraStanice:Jablonec nad Jizerou
Kraj:Liberecký krajORP:JilemniceObec:Jablonec nad Jizerou
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:131.75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-013
Plocha povodí:181,31[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4383877 v.d.   50.6950962 s.š.
Nula vodočtu:434,77[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15056,8horní tok Jizery po ústí Jizerky
Pohotovost18074,6Kritické místo:
Ohrožení21094,4Jablonec nad Jizerou
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5,62[m3s-1][m3s-1]80162203310362
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 - 3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
37713.08.2002
29921.07.2001
22910.09.2001
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
28609.03.2000
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u ČOV nad silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
64[ Generováno : 22.10.2020 ]