Evidenční list hlásného profilu č.69 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Černá DesnáStanice:Souš
Kraj:Liberecký krajORP:TanvaldObec:Desná
Provozovatel stanice:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:6.85[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-065
Plocha povodí:13,96[km2]Zeměpisné souřadnice:151915 v.d.   504724 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:27,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10010celý tok Černé Desné a Desné
Pohotovost11513Kritické místo:
Ohrožení13015
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,315[m3s-1][m3s-1]12,531,442,273,689,8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.min 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
měrný profil odtoku z přehrady Souš, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
69[ Generováno : 23.11.2020 ]