Evidenční list hlásného profilu č.91 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StropniceStanice:Borovany
Kraj:Jihočeský krajORP:Trhové SvinyObec:Borovany
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:18.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-056
Plocha povodí:215,55[km2]Zeměpisné souřadnice:14.6414339 v.d.   48.9000326 s.š.
Nula vodočtu:163,97[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:53,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1809,9Byňov - Pašinovice
Pohotovost21012,4Kritické místo:
Ohrožení26017,3
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,39[m3s-1][m3s-1]134056108136
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most Borovany - Trhové Sviny, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
91[ Generováno : 29.09.2020 ]