Evidenční list hlásného profilu č.119 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SpůlkaStanice:Bohumilice
Kraj:Jihočeský krajORP:VimperkObec:Bohumilice
Provozovatel stanice:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:0.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-02-020
Plocha povodí:104,62[km2]Zeměpisné souřadnice:13.8017133 v.d.   49.100008 s.š.
Nula vodočtu:548,49[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost21023,6Onšovice - Němětice
Pohotovost25034,9Kritické místo:
Ohrožení29047,7
Průměrný roční stav:95[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,98[m3s-1][m3s-1]1129396884
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
28512.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
16021.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 400 m nad soutokem s Volyňkou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
119[ Generováno : 30.10.2020 ]