Evidenční list hlásného profilu č.128 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LomniceStanice:Blatná
Kraj:Jihočeský krajORP:BlatnáObec:Blatná
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:30.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-04-017
Plocha povodí:211,73[km2]Zeměpisné souřadnice:13.8803099 v.d.   49.4250478 s.š.
Nula vodočtu:198,61[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:25,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15019,8Blatná - Ostrovec
Pohotovost18028,2Kritické místo:
Ohrožení20036,5
Průměrný roční stav:20[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,98[m3s-1][m3s-1]11344892116
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na pravém břehu
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
128[ Generováno : 20.10.2020 ]