Evidenční list hlásného profilu č.189 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KlabavaStanice:Hrádek
Kraj:Plzeňský krajORP:RokycanyObec:Hrádek
Provozovatel stanice:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-01-0200-0-00-30
Plocha povodí:158,12[km2]Zeměpisné souřadnice:13.662278 v.d.   49.714203 s.š.
Nula vodočtu:397,17[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:45,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11014,5Hrádek - VD Klabava
Pohotovost15027Kritické místo:
Ohrožení19041,7Kamenný Újezd, Rokycany
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,09[m3s-1][m3s-1]12,634,148,999,4129
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Hrádek II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Rokycany371706111, 737200990, 731410434KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Kamenný Újezd371727210, 724162531OPIS HZS Rokycany, Magistrát města Plzně
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30012.08.2002
24328.05.2006
23002.06.2013
20008.08.2002
18328.05.2014
18010.06.2013
15821.07.2011
15224.05.2018
[cm]XII. - IV.
16228.03.2006
13823.12.2012
13313.02.2005
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
lávka pod koupalištěm, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
189[ Generováno : 22.10.2020 ]