Evidenční list hlásného profilu č.2 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Labská
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Špindlerův Mlýn
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové, VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:1082.82[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-005
Plocha povodí:61,27[km2]Zeměpisné souřadnice:15.5848466 v.d.   50.7102207 s.š.
Nula vodočtu:658,37[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:0,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost5516,8VD Labská - ústi Malého Labe
Pohotovost8034Kritické místo:
Ohrožení10050,9Vrchlabí - Podhůří u COV
Průměrný roční stav:24[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,69[m3s-1][m3s-1]28,358,273,3113132
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
VHD Povodí Labe Hradec Králové II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293
OÚ Špindlerův Mlýn
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26229.07.1897
23419.07.1997
23007.08.2006
20507.07.1997
11325.06.2013
9824.06.2009
  
  
[cm]XII. - IV.
11909.03.2000
9829.04.2013
9518.01.2007
9407.12.2007
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod hrází nádrže Labská, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
2[ Generováno : 24.10.2020 ]