Evidenční list hlásného profilu č.221 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OhřeStanice:Citice
Kraj:Karlovarský krajORP:SokolovObec:Citice
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:205.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-091
Plocha povodí:1724,51[km2]Zeměpisné souřadnice:12.6202538 v.d.   50.1725823 s.š.
Nula vodočtu:399,22[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:31,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost26074,9ústí Odravy - ústí Svatavy
Pohotovost29092,2Kritické místo:
Ohrožení
Průměrný roční stav:112[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:14,4[m3s-1][m3s-1]123234287425488
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ SokolovMěÚ Karlovy Vary, MěÚ Ostrov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
31102.11.1998
30629.05.2005
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
29304.01.2003
28213.02.2005
26112.04.2008
23428.02.2010
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
mezi dvěma silničními mostky v obci, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
221[ Generováno : 22.02.2019 ]