Evidenční list hlásného profilu č.230 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BystřiceStanice:Ostrov
Kraj:Karlovarský krajORP:OstrovObec:Ostrov
Provozovatel stanice:Povodí Ohře ChomutovPředpovědní profil ČHMÚPP
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:7.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-0710-0-00-60
Plocha povodí:127,57[km2]Zeměpisné souřadnice:12.9394216 v.d.   50.3025241 s.š.
Nula vodočtu:393,90[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:77,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11517,9celý tok
Pohotovost14029,1Kritické místo:
Ohrožení18043,5
Průměrný roční stav:30[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,06[m3s-1][m3s-1]16,436,947,877,692,5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ OstrovMěÚ Kadaň
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
18901.11.1998
16612.08.2002
15902.06.2013
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
15310.03.2000
13907.12.2007
13803.01.2003
13631.03.2006
12519.03.2005
  
  
  
Popis umístění profilu :
u kláštera, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
230[ Generováno : 20.10.2020 ]