Evidenční list hlásného profilu č.257 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JeřiceStanice:Mníšek
Kraj:Liberecký krajORP:LiberecObec:Mníšek
Provozovatel stanice:OÚ Mníšek
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:10.20[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-07-028
Plocha povodí:32,20[km2]Zeměpisné souřadnice:150411 v.d.   505045 s.š.
Nula vodočtu:372,40[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:41,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost60celý tok
Pohotovost80Kritické místo:
Ohrožení100Mníšek, Nová Ves
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,5[m3s-1][m3s-1]8,222,330,755,769,2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
most na křižovatce, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
257[ Generováno : 24.10.2020 ]