Evidenční list hlásného profilu č.3 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Malé LabeStanice:Horní Lánov
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Lánov
Provozovatel stanice:OÚ Lánov
Centrum automatického sběru dat:Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:10.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-020
Plocha povodí:39,84[km2]Zeměpisné souřadnice:15.6594645 v.d.   50.6324834 s.š.
Nula vodočtu:484,75[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:54,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10541,6celý tok
Pohotovost14557,3Kritické místo:
Ohrožení16074,8Prosečné
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,27[m3s-1][m3s-1]9,4623,431,15364,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Lánov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
OÚ Dolní Lánov
OÚ Prosečné
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 10 m pod mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
3[ Generováno : 30.10.2020 ]