Evidenční list hlásného profilu č.365 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JevišovkaStanice:VD Jevišovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Jevišovice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:53.75[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-009
Plocha povodí:139,66[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9842619 v.d.   48.9916817 s.š.
Nula vodočtu:313,79[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:18,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost553,37Jevišovka - Výrovice
Pohotovost655,48Kritické místo:
Ohrožení8510,2
Průměrný roční stav:30[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,31[m3s-1][m3s-1]4,78,7122636
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Jevišovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
MěU Jevišovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8829.10.1989
8506.06.1965
8213.08.2002
7814.05.1984
7316.05.1979
7322.09.1984
  
  
[cm]XII. - IV.
8631.12.2002
8313.03.1969
7903.02.1985
7503.02.1966
7524.03.1970
13529.03.2006
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
365[ Generováno : 22.10.2020 ]