Evidenční list hlásného profilu č.40 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LežákStanice:Bítovany
Kraj:Pardubický krajORP:ChrudimObec:Bítovany
Provozovatel stanice:OÚ Bítovany
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:11.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-096
Plocha povodí:75,85[km2]Zeměpisné souřadnice:15.5157 v.d.   49.5356 s.š.
Nula vodočtu:276,99[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:69,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost704celý tok
Pohotovost857Kritické místo:
Ohrožení10010Bítovany, Zaječice, Trojovice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,555[m3s-1][m3s-1]6,4815,119,732,839,4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Bítovany II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chrudim469645111
OÚ Zaječice
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
10008.07.1997
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostu u školy, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
40[ Generováno : 30.10.2020 ]