Evidenční list hlásného profilu č.57 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MrlinaStanice:Vestec
Kraj:Středočeský krajORP:NymburkObec:Vestec
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:10.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-05-052
Plocha povodí:458,98[km2]Zeměpisné souřadnice:15.1458139 v.d.   50.239882 s.š.
Nula vodočtu:187,95[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:70,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1506,86od Štítarského potoka po ústí Mrliny
Pohotovost19011,7Kritické místo:
Ohrožení24023,4Vestec, Křinec
Průměrný roční stav:43[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,41[m3s-1][m3s-1]15,33545,675,190
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Vestec II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nymburk
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
31403.06.2013
30229.09.2010
29024.08.1977
21915.08.2010
20913.07.1996
16826.06.2013
  
  
[cm]XII. - IV.
32328.03.2006
28804.01.2003
23008.12.1975
22215.01.2011
20627.02.2002
20023.01.2012
18626.02.2013
17203.02.2004
Poznámka :
do 31.10.2007 byla kóta nuly vodočtu 187,78 m n.m.
Popis umístění profilu :
poblíž hráze Velkého návesního rybníka, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
57[ Generováno : 24.10.2020 ]