Evidenční list hlásného profilu č.96 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LužniceStanice:Nová Ves nad Lužnicí
Kraj:Jihočeský krajORP:TřeboňObec:Nová Ves nad Lužnicí
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:146.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-02-002
Plocha povodí:597,10[km2]Zeměpisné souřadnice:14.9386036 v.d.   48.8078196 s.š.
Nula vodočtu:384,16[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:14,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15035státní hranice - Suchdol nad Lužnicí
Pohotovost18057Kritické místo:
Ohrožení21086
Průměrný roční stav:83[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5,14[m3s-1][m3s-1]236588152185
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most Nová Ves - Krabonoš, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
96[ Generováno : 30.10.2020 ]