Evidenční list hlásného profilu č.133 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MastníkStanice:Radíč
Kraj:Středočeský krajORP:SedlčanyObec:Radíč
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:8.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-069
Plocha povodí:268,62[km2]Zeměpisné souřadnice:14.414994 v.d.   49.7152711 s.š.
Nula vodočtu:294,42[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:80,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost20017,7Radíč - ústí do Vltavy
Pohotovost25034,3Kritické místo:
Ohrožení28045,9
Průměrný roční stav:106[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,26[m3s-1][m3s-1]7,824,835,871,391,7
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
27413.08.2002
13814.05.1995
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
most v obci, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
133[ Generováno : 22.10.2020 ]