Evidenční list hlásného profilu č.146 Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BěláStanice:Pelhřimov
Kraj:VysočinaORP:PelhřimovObec:Pelhřimov
Provozovatel stanice:MěÚ Pelhřimov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:5.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-018
Plocha povodí:94,19[km2]Zeměpisné souřadnice:15.1348 v.d.   49.2604 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:71,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15722,8platí jen pro zastavěné území Pelhřimova
Pohotovost18229,4Kritické místo:
Ohrožení23747,1
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,54[m3s-1][m3s-1]10,422,829,447,155,9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Pelhřimov II.2x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
HZS Pelhřimov565301511, 566301511
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719CPP ČHMÚ Praha
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem (I/34), levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
146[ Generováno : 22.10.2020 ]