Evidenční list hlásného profilu č.15 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Jaroměř - Josefov
Kraj:Královéhradecký krajORP:JaroměřObec:Jaroměř
Provozovatel stanice:MěÚ Jaroměř
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:1013.31[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-04-001
Plocha povodí:1835,46[km2]Zeměpisné souřadnice:155510 v.d.   502017 s.š.
Nula vodočtu:244,36[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:3,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost370164Jaroměř - Hradec Králové
Pohotovost460257Kritické místo:
Ohrožení540361Jaroměř - Josefov
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:24,3[m3s-1][m3s-1]127245303449517
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Jaroměř II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Hradce Králové
KrÚ Královéhradeckého kraje
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
59916.06.1926
59727.05.1928
55228.08.1920
55115.11.1925
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
61830.03.1895
61706.03.1891
61331.12.1925
60417.02.1928
58913.01.1920
58401.02.1961
57609.02.1946
57514.01.1948
Poznámka :
pozorování v této stanici zvané Jaroměř - Josefov ukončil ČHMÚ v r.1985
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem, pod soutokem Labe s Metují, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
15[ Generováno : 22.10.2020 ]