Evidenční list hlásného profilu č.175 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MerklínkaStanice:Merklín
Kraj:Plzeňský krajORP:PřešticeObec:Merklín
Provozovatel stanice:OÚ Merklín
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-02-0930-0-00-00
Plocha povodí:118,24[km2]Zeměpisné souřadnice:131152 v.d.   493337 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:75,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost90Merklín - ústí do Radbuzy
Pohotovost130Kritické místo:
Ohrožení170Merklín
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,523[m3s-1][m3s-1]8,3722,731,256,670,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Merklín II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Přeštice377332520, 724180956, fax 377332505KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Zemětice377912201, 377912207HZS Plzeň - jih
OÚ Líšiná377901763, 725041193MěÚ Stod
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22722.08.1977
14030.07.1972
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v obci pod Merklínským rybníkem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
175[ Generováno : 30.10.2020 ]