Evidenční list hlásného profilu č.202 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Červený potokStanice:Hořovice
Kraj:Středočeský krajORP:HořoviceObec:Hořovice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:12.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-04-030
Plocha povodí:71,06[km2]Zeměpisné souřadnice:13.9030461 v.d.   49.8409605 s.š.
Nula vodočtu:332,86[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:33,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost658,13Hořovice - ústí Červeného potoka
Pohotovost9020,4Kritické místo:
Ohrožení14047,3Hořovice, Zdice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,373[m3s-1][m3s-1]6,119285571
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
12713.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u tenisových kurtů, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
202[ Generováno : 22.10.2020 ]