Evidenční list hlásného profilu č.213 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Bakovský potokStanice:Velvary
Kraj:Středočeský krajORP:SlanýObec:Velvary
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:9.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-02-081
Plocha povodí:292,46[km2]Zeměpisné souřadnice:14.2348501 v.d.   50.2835018 s.š.
Nula vodočtu:182,40[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:70,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1058Velvary - ústí do Vltavy
Pohotovost14515,2Kritické místo:
Ohrožení17523,5
Průměrný roční stav:35[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,475[m3s-1][m3s-1]4,717255370
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v obci přes Bakovský potok, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
213[ Generováno : 30.10.2020 ]