Evidenční list hlásného profilu č.217 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Úštěcký potokStanice:Vědlice
Kraj:Ústecký krajORP:LitoměřiceObec:Úštěk
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:Povodí Ohře, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:11.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-03-054
Plocha povodí:72,00[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3448578 v.d.   50.526689 s.š.
Nula vodočtu:185,65[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:33,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10016,9celý tok
Pohotovost14029,6Kritické místo:
Ohrožení18043,1
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,33[m3s-1][m3s-1]4,811,916,626,832,7
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Úštěk II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
naproti čp. 69 pod silničním mostkem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
217[ Generováno : 22.10.2020 ]