Evidenční list hlásného profilu č.23 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Tichá OrliceStanice:Letohrad - Kunčice
Kraj:Pardubický krajORP:ŽamberkObec:Letohrad
Provozovatel stanice:MěÚ Letohrad
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:70.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-023
Plocha povodí:193,68[km2]Zeměpisné souřadnice:163233 v.d.   500034 s.š.
Nula vodočtu:372,19[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:25,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10042Letohrad - Ústí nad Orlicí
Pohotovost160103Kritické místo:
Ohrožení220182Letohrad
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,79[m3s-1][m3s-1]35,675,895,9150177
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Letohrad II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ ŽamberkMěÚ Ústí nad Orlicí
OÚ Hnátnice
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26007.07.1997
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
v Letohradu u silničního mostu Machovice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
23[ Generováno : 22.10.2020 ]