Evidenční list hlásného profilu č.238 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Bílý potokStanice:Záluží
Kraj:Ústecký krajORP:LitvínovObec:Litvínov
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:1.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-01-022
Plocha povodí:38,80[km2]Zeměpisné souřadnice:133548 v.d.   503320 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:100,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost633,5celý tok
Pohotovost6Kritické místo:
Ohrožení10
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,28[m3s-1][m3s-1]27123146
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Litvínov476767610, 603147572HZS Litvínov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u Chemopetrolu v Záluží, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
238[ Generováno : 22.10.2020 ]